KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"eventually finish" — Słownik kolokacji angielskich

eventually finish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie skończ
  1. finish czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The club eventually finished the season in 7th place position.

powered by  eTutor logo