BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
2. finish up = kończyć coś (podróż) finish up
4. finished until = skończony do czasu gdy finished until
5. finish before = skończ wcześniej finish before
7. finish by = kończyć przez finish by
8. finish among = kończyć wśród finish among
9. finish at = kończyć przy finish at
10. finish out = skończ na zewnątrz finish out
11. finish within = skończ wewnątrz finish within
12. finish in = kończyć w finish in
13. finish without = skończ na zewnątrz finish without
15. finish on = kończyć na finish on
17. finish under = skończ poniżej finish under
18. finish for = kończyć dla finish for
20. finish during = kończyć podczas finish during
21. finish against = kończyć przeciwko finish against
22. finish to = kończyć aby finish to
24. finish over = kończyć ponad finish over
25. finish of = kończyć z finish of
26. finish outside = skończ na zewnątrz finish outside
27. finish about = kończyć około finish about
28. finish below = skończ poniżej finish below
29. finish since = skończ od tej pory finish since
30. finish ahead of = kończyć przed finish ahead of
31. finish off with = skończyć z finish off with
32. finish that = skończ to finish that
33. finish near = skończ blisko finish near
34. finish up with = zerwij w górę finish up with
35. finish out of = kończyć na zewnątrz z finish out of
36. finish despite = kończyć pomimo finish despite
37. finish through = skończ całkowicie finish through
38. finish around = skończ wokół finish around
39. finish into = kończyć do finish into
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.