BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. want to finish = chciej kończyć want to finish
2. need to finish = potrzeba na koniec need to finish
3. wait to finish = poczekaj by kończyć wait to finish
4. hope to finish = nadzieja na koniec hope to finish
6. take to finish = zabierać kończyć take to finish
7. plan to finish = plan na koniec plan to finish
8. want finish = chciej koniec want finish
(3) return, pick, tell
Kolokacji: 3
(4) allow, lose, leave
Kolokacji: 4
(5) help, enable, improve
Kolokacji: 3
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.