BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(1) off, up, out, with, until, ...
Kolokacji: 12
1. finish through = skończ całkowicie finish through
2. finish around = skończ wokół finish around
3. finish into = kończyć do finish into
4. finish atop = kończyć na finish atop
6. finish inside = skończ do środka finish inside
7. finish down = skończ w dół finish down
8. finished next = skończony następny finished next
9. finish along with = kończyć wraz z finish along with
10. finish off for = skończyć dla finish off for
11. finish off in = skończyć w finish off in
12. finish following = koniec następując finish following
13. finish up in = wylądować w finish up in
14. finish alongside = kończyć wzdłuż finish alongside
15. finish till = wykończ kasę sklepową finish till
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.