BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. fail to finish = nie potraf kończyć fail to finish
2. manage to finish = daj sobie radę z kończeniem manage to finish
3. want to finish = chciej kończyć want to finish
4. try to finish = spróbuj kończyć try to finish
5. need to finish = potrzeba na koniec need to finish
6. return to finish = wróć by kończyć return to finish
7. go to finish = idź do kończyć go to finish
8. allow to finish = pozwól kończyć allow to finish
9. wait to finish = poczekaj by kończyć wait to finish
10. finish after losing = koniec po przegrywaniu finish after losing
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.