BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. fail to finish = nie potraf kończyć fail to finish
2. manage to finish = daj sobie radę z kończeniem manage to finish
3. try to finish = spróbuj kończyć try to finish
4. go to finish = idź do kończyć go to finish
5. get to finish = dojdź do końca get to finish
6. finish after winning = koniec po wygrywaniu finish after winning
7. finish by winning = koniec przez wygrywanie finish by winning
8. finish before winning = koniec przed wygrywaniem finish before winning
9. finish in rushing = koniec w pędzeniu finish in rushing
10. win to finish = wygrywać kończyć win to finish
11. come to finish off = przyjdź skończyć come to finish off
12. come to finish = przyjdź kończyć come to finish
13. finish after starting = koniec po zaczynaniu finish after starting
(3) return, pick, tell
Kolokacji: 3
(4) allow, lose, leave
Kolokacji: 4
(5) help, enable, improve
Kolokacji: 3
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.