BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's journey" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś podróż
  1. finish czasownik + journey rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had only finished his long journey from Australia less than 24 hours earlier.

powered by  eTutor logo