BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's business" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś biznes
  1. finish czasownik + business rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Only we could use a bit of extra help, if you've finished your business down there."

powered by  eTutor logo