BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś kariera
  1. finish czasownik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She finished her career with 2,162 points, nearly 100 more than the former school record.

powered by  eTutor logo