PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
(1) runners-up, runner, journey
Kolokacji: 3
(2) eating, cooking, preparation
Kolokacji: 3
(3) runner-up, scorer
Kolokacji: 2
  • She finished her career with 2,162 points, nearly 100 more than the former school record.
  • He finished his career in 1990 to become a coach.
  • Soon after she finished her career and worked as a coach for some time.
  • I didn't want to finish my career being just one of the players.
  • From then, he finished his career in the music industry.
  • The best thing we felt was for him to finish his career here.
  • He finished his high school career with over 110 points.
  • He finished his high school career with a record of 132-3.
  • In 2002, he finished his playing career at the age of only 31.
  • He finished his playing career at the end of the 2010-11 season.
3. finish one's business = kończyć czyjś biznes finish one's business
6. finish LINES = linie mety finish LINES
8. finish out one's career = kończyć na zewnątrz czyjś kariera finish out one's career
9. finish one's residency = kończyć czyjś prawo stałego pobytu finish one's residency
10. finish one's walk = kończyć czyjś spacer finish one's walk
11. finish off one's career = skończyć czyjś kariera finish off one's career
12. finish position = pozycja końca finish position
(22) course, grade, class, meeting
Kolokacji: 4
(23) cup, hole, garment
Kolokacji: 3
(24) cigarette, glass
Kolokacji: 2
(25) length, chance
Kolokacji: 2
(27) set, workout
Kolokacji: 2
(28) standing, sweep
Kolokacji: 2
(29) shift, relay
Kolokacji: 2
(30) doctorate, PhD, Ph.D.
Kolokacji: 3
(31) thesis, dissertation, editing
Kolokacji: 3
(32) repair, cleaning, bath
Kolokacji: 3
(34) shooting, shot
Kolokacji: 2
(35) battle, war
Kolokacji: 2
(36) flowering, development
Kolokacji: 2
(37) dance, Master
Kolokacji: 2
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.