ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discard czasownik

discard + rzeczownik
Kolokacji: 20
discard this product • discard a diamond • discard a club • discard needles • discard a heart • ...
discard + przyimek
Kolokacji: 14
discard from • discarded in • discard on • discarded for • discarded after • ...
discard + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
safely discard • properly discard • quickly discarded • simply discard • later discarded • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. safely discard = bezpiecznie zrzutka safely discard
2. properly discard = odpowiednio zrzutka properly discard
4. later discarded = później pozbyć się later discarded
6. largely discarded = w dużej mierze pozbyć się largely discarded
8. easily discarded = łatwo pozbyć się easily discarded
9. discarded altogether = pozbyć się razem discarded altogether
10. entirely discarded = całkowicie pozbyć się entirely discarded
11. lightly discarded = lekko pozbyć się lightly discarded
12. generally discarded = ogólnie pozbyć się generally discarded
13. routinely discarded = rutynowo pozbyć się routinely discarded
14. totally discarded = zupełnie pozbyć się totally discarded
(2) quickly, carelessly
Kolokacji: 2
(3) eventually, finally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.