"discard one's product" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: discard this product
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzutka czyjś produkt
  1. discard czasownik + product rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Consult your pharmacist or local waste disposal company for more details about how to safely discard your product.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo