"discarded after" — Słownik kolokacji angielskich

discarded after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się potem
  1. discard czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    During the following two days he discarded one idea after another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo