ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discard on" — Słownik kolokacji angielskich

discard on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbywać się na
  1. discard czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His white shirt from the previous day had been discarded on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo