"discard from" — Słownik kolokacji angielskich

discard from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbywać się z
  1. discard czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He discarded a club from his hand and could not now be defeated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo