ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discarded for" — Słownik kolokacji angielskich

discarded for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się dla
  1. discard czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    In recent years, she had discarded all his plans for her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo