"discarded in" — Słownik kolokacji angielskich

discarded in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się w
  1. discard czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Indeed any player may discard their hand in this way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo