"discard at" — Słownik kolokacji angielskich

discard at kolokacja
Popularniejsza odmiana: discarded at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbywać się przy
  1. discard czasownik + at przyimek
    Luźna kolokacja

    He is too useful for me to discard at the present time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo