ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discarded at" — Słownik kolokacji angielskich

discarded at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się przy
  1. discard czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    He is too useful for me to discard at the present time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo