"discard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discard czasownik

discard + rzeczownik
Kolokacji: 20
discard this product • discard a diamond • discard a club • discard needles • discard a heart • ...
discard + przyimek
Kolokacji: 14
discard from • discarded in • discard on • discarded for • discarded after • ...
discard + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
safely discard • properly discard • quickly discarded • simply discard • later discarded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.