"discard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discard czasownik

discard + rzeczownik
Kolokacji: 20
discard this product • discard a diamond • discard a club • discard needles • discard a heart • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) product, bone, data
Kolokacji: 3
2. discard bones = kości zrzutki discard bones
3. discard data = zrzutka dane discard data
(3) needle, pulp
Kolokacji: 2
(4) loser, glove
Kolokacji: 2
(5) plan, bit, object, supply
Kolokacji: 4
(6) thyme, marinade, onion
Kolokacji: 3
discard + przyimek
Kolokacji: 14
discard from • discarded in • discard on • discarded for • discarded after • ...
discard + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
safely discard • properly discard • quickly discarded • simply discard • later discarded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.