ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discard in" — Słownik kolokacji angielskich

discard in kolokacja
Popularniejsza odmiana: discarded in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbywać się w
  1. discard czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    Indeed any player may discard their hand in this way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo