ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"properly discard" — Słownik kolokacji angielskich

properly discard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednio zrzutka
  1. discard czasownik + properly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Properly discard this product when it is expired or no longer needed (See How to Use section).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo