ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discarded on" — Słownik kolokacji angielskich

discarded on kolokacja
Popularniejsza odmiana: discard on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbyć się na
  1. discard czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    His white shirt from the previous day had been discarded on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo