ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discard with" — Słownik kolokacji angielskich

discard with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbywać się z
  1. discard czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    But then, why had the prince been discarded with her?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo