ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
(3) fashion, signature
Kolokacji: 2
(7) garden, landscaping
Kolokacji: 2
(8) landscape, Graphic, mural
Kolokacji: 3
(11) system, layout, lattice
Kolokacji: 3
(23) project, Energy
Kolokacji: 2
(25) flag, Totem
Kolokacji: 2
(26) custom, stealth
Kolokacji: 2
(27) church, Shaker
Kolokacji: 2
(28) research, Enquirer, trial
Kolokacji: 3
(33) poster, chair, office
Kolokacji: 3
(39) lens, lotus, circuitry
Kolokacji: 3
(40) Revival, Renaissance
Kolokacji: 2
1. robot design = projekt automatyczny robot design
2. mechanism design = mechanizm projekt mechanism design
  • Macromanagement is a close concept to the economic concept of mechanism design.
  • Morris has also made important contributions to the theory of mechanism design.
  • Thanks to mechanism design, and particularly the revelation principle, the principal need only consider games in which agents truthfully report their private information.
  • Among his scientific contributions to game theory and mechanism design, the following are noteworthy:
  • Hurwicz invented the economic sciences of incentive compatibility and mechanism design.
  • When he was asked what the most important part of mechanism design is, he said welfare economics.
  • Reiter is a leading pioneer in the field of mechanism design.
  • The difficulty that mechanism design presents is clearly seen in this process.
  • These procedures allow the designer to develop and compare mechanism designs on a computer-based system.
  • His career was initially marked by important contributions to auction theory and mechanism design.
3. valve design = zawór projekt valve design
4. cylinder design = cylinder projekt cylinder design
5. propeller design = śmigło projekt propeller design
6. tube design = projekt metra tube design
7. controller design = kontroler projekt controller design
8. compressor design = sprężarka projekt compressor design
9. piston design = tłok projekt piston design
10. pump design = pompa projekt pump design
11. control design = projekt kontrolujący control design
(45) wheel, axle, bicycle, brake
Kolokacji: 4
(46) page, Wright, Mauser
Kolokacji: 3
(47) turbine, helicopter, rotor
Kolokacji: 3
(48) road, highway, pavement
Kolokacji: 3
(49) card, wallpaper, board
Kolokacji: 3
(50) VLSI, Porsche, Aero
Kolokacji: 3
(52) telescope, rifle, firearm, gun
Kolokacji: 4
(53) tile, pottery, brick
Kolokacji: 3
(54) process, Pentagram, algorithm
Kolokacji: 3
(55) community, street, environment
Kolokacji: 3
(56) embroidery, quilt
Kolokacji: 2
(57) checkerboard, castle
Kolokacji: 2
(58) stencil, surfboard
Kolokacji: 2
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.