"mechanism design" — Słownik kolokacji angielskich

mechanism design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mechanizm projekt
  1. mechanism rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Macromanagement is a close concept to the economic concept of mechanism design.

    Podobne kolokacje: