"tube design" — Słownik kolokacji angielskich

tube design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt metra
  1. tube rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most buildings over 40-storeys constructed since the 1960s now use a tube design derived from Khan's structural engineering principles.

    Podobne kolokacje: