"valve design" — Słownik kolokacji angielskich

valve design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawór projekt
  1. valve rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To generate those forces, an internally piloted solenoid valve design may be possible.

    Podobne kolokacje: