"control design" — Słownik kolokacji angielskich

control design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt kontrolujący
  1. control rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The accident is attributed to two mistakes in the steering control design:

    Podobne kolokacje: