PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. cover story = artykuł z okładki cover story
2. cover charge = opłata za wstęp cover charge
3. cover band = zespół okładki cover band
4. cover version = nowe wykonanie cover version
5. cover art = sztuka okładkia cover art
6. cover song = piosenka okładkia cover song
7. cover artwork = szata graficzna okładkia cover artwork
8. cover album = album okładki cover album
9. cover price = cena na okładce cover price
10. cover photo = zdjęcie z okładki cover photo
11. cover article = artykuł okładki cover article
12. cover illustration = rysunek na okładce cover illustration
13. cover letter = list motywacyjny, list aplikacyjny cover letter
14. cover girl = dziewczyna z okładki (np. czasopisma) cover girl
15. cover design = projekt okładki cover design
16. cover image = obraz okładki cover image
17. cover photograph = zdjęcie okładkie cover photograph
18. September cover story = Artykuł z pierwszej strony wrześniowy September cover story
19. cover page = strona tytułowa cover page
20. cover name = imię okładkie cover name
21. cover artist = artysta okładki cover artist
22. cover painting = obraz okładki cover painting
23. cover model = model okładki cover model
24. cover plate = nakładka cover plate
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.