Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) story, blurb, subject
Kolokacji: 4
(2) charge, shot, fire
Kolokacji: 3
(3) band, sheet, material
Kolokacji: 3
(4) version, letter, line, note
Kolokacji: 4
(6) song, tune, piece
Kolokacji: 3
(7) album, page
Kolokacji: 2
(8) price, date
Kolokacji: 2
(11) girl, boy, Cosmopolitan
Kolokacji: 3
1. cover girl = dziewczyna z okładki (np. czasopisma) cover girl
2. cover boy = chłopiec okładki cover boy
3. Cover Cosmopolitan = Kosmopolita okładki Cover Cosmopolitan
(12) name, identity
Kolokacji: 2
(13) crop, package, Flow
Kolokacji: 3
(14) athlete, shoot
Kolokacji: 2
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.