Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
3. cloud cover = pokrywa chmur cloud cover
4. ground cover = okrywa roślinna ground cover
6. snow cover = pokrywa śnieżna snow cover
7. tree cover = drzewo nakrycie tree cover
8. book cover = okładka książki book cover
9. air cover = osłona z powietrza air cover
11. manhole cover = pokrywa np. studzienki lub włazu manhole cover
12. cover of darkness = nakrycie ciemności cover of darkness
14. CD cover = okładka płyty CD, okładka płyty CD cover
15. cover of night = nakrycie nocy cover of night
16. leather cover = nakrycie skórzane leather cover
17. hatch cover = pokrywa luku hatch cover
18. vegetation cover = roślinność nakrycie vegetation cover
19. insurance cover = ochrona ubezpieczeniowa insurance cover
20. plastic cover = plastik nakrycie plastic cover
21. bed cover = kapa, narzuta na łóżko bed cover
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.