"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(1) provide, seek, offer, use
Kolokacji: 7
(5) design, judge, know
Kolokacji: 3
2. judge by one's cover = sędzia przez czyjś nakrycie judge by one's cover
3. know for one's cover = wiedzieć dla czyjś nakrycie know for one's cover
(6) record, maintain, keep
Kolokacji: 4
(7) perform, appear
Kolokacji: 2
(8) dive, duck
Kolokacji: 2
(10) call, title
Kolokacji: 2
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.