"cover artist" — Słownik kolokacji angielskich

cover artist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artysta okładki
  1. cover rzeczownik + artist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He eventually took over as art editor from Vernon Miller and became the one of the company's top cover artists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo