Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. front cover = przednia okładka front cover
2. political cover = polityczne nakrycie political cover
3. different cover = inne nakrycie different cover
4. new cover = nowe nakrycie new cover
5. annual multi-trip cover = doroczna wielo-podróż nakrycie annual multi-trip cover
6. good cover = dobre nakrycie good cover
7. hard cover = sztywna okładka hard cover
9. protective cover = osłona ochronna protective cover
10. inside cover = wewnątrz nakrycia inside cover
11. single cover = jedno nakrycie single cover
12. heavy cover = ciężkie nakrycie heavy cover
13. thick cover = grube nakrycie thick cover
14. dense cover = gęste nakrycie dense cover
15. acoustic cover = akustyczne nakrycie acoustic cover
16. perfect cover = doskonałe nakrycie perfect cover
17. deep cover = głębokie nakrycie deep cover
18. live cover = żywe nakrycie live cover
19. black cover = czarne nakrycie black cover
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.