"different cover" — Słownik kolokacji angielskich

different cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inne nakrycie
  1. different przymiotnik + cover rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This single is her first to have two different covers.