PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"political cover" — Słownik kolokacji angielskich

political cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczne nakrycie
  1. political przymiotnik + cover rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Hospital officials say a commission has an additional benefit: political and financial cover.