"cover painting" — Słownik kolokacji angielskich

cover painting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz okładki
  1. cover rzeczownik + painting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If the album's flashpoint is anywhere, it's in the cover painting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo