"cover song" — Słownik kolokacji angielskich

cover song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piosenka okładkia
  1. cover rzeczownik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The entire live disc is made up of cover songs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo