"cover article" — Słownik kolokacji angielskich

cover article kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artykuł okładki
  1. cover rzeczownik + article rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's unlikely my piece would be the sole cover article.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo