"coordinator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

coordinator rzeczownik

rzeczownik + coordinator
Kolokacji: 61
program coordinator • project coordinator • events coordinator • parent coordinator • production coordinator • ...
czasownik + coordinator
Kolokacji: 9
serve as coordinator • name coordinator • hire as coordinator • appoint coordinator • pitch coordinator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) serve, spend
Kolokacji: 2
(2) name, appoint
Kolokacji: 2
(3) hire, pitch, hit
Kolokacji: 3
(4) recruit, join
Kolokacji: 2
1. join as coordinator = dołącz jako koordynator join as coordinator
2. recruit coordinator = koordynator rekruta recruit coordinator
przymiotnik + coordinator
Kolokacji: 28
offensive coordinator • defensive coordinator • new coordinator • national coordinator • regional coordinator • ...
przyimek + coordinator
Kolokacji: 3
of coordinator • to coordinator • for one's coordinator

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.