"environmental coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środowiskowy koordynator
  1. environmental przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The University of Vermont has an active environmental council, and the sustainability staff include a full-time environmental coordinator and a green building coordinator.

powered by  eTutor logo