"recruit coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koordynator rekruta
  1. recruit czasownik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From 2003 to 2006, Caragher was running backs coach at Kentucky and was recruiting coordinator from 2005 to 2006.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo