ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"recruit students" — Słownik kolokacji angielskich

recruit students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studenci rekruta
  1. recruit czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the early 1960s, very few private schools were recruiting students of color.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo