"academic coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowy koordynator
  1. academic przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From 1974 to 1985, he was the academic coordinator of the Learning Technology Unit at the University of Calgary.

powered by  eTutor logo