"tactical coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktyczny koordynator
  1. tactical przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The undercover agent, Robert Rodriguez, frantically left the compound and reported to the operation's tactical coordinator that the element of surprise had been lost.

powered by  eTutor logo