"on-scene coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koordynator na-scena
  1. on-scene przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Some of it existed from the start," Rear Adm. Mary E. Landry of the Coast Guard, the federal on-scene coordinator, said of the federal resources.

powered by  eTutor logo