"legislative coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawodawczy koordynator
  1. legislative przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Power will shift to the Internal Rules and Political Coordination Committee, composed of the legislative coordinators of all five parties in the Congress.

powered by  eTutor logo