"clinical coordinator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kliniczny koordynator
  1. clinical przymiotnik + coordinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "If you think of things made by homeless women, you think of potholders," said Susan Feldman, the village's founder and clinical coordinator.

powered by  eTutor logo